سرمایش و گرمایش

سرمایش و گرمایش

امروزه تمام مردم جهان در خانه هاي خود شرايط محيطي مناسب نياز دارند.

سرمایش و گرمایش . استفاده از سيستم هاي با کيفيت مي تواند. آسايش و راحتي را براي شما به همراه داشته باشد.  هدف اصلي به وجود آوردن يک محيط مناسب با دماي قابل تحمل مي باشد. طرح اصلي بر مبناي اصول مکانيک سيالات، ترموديناميک و همچنين انتقال گرما مي باشد.

سرمایش و گرمایش

در تمامي مکان هاي مسکوني مانند موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرند:

خانه ها -هتل ها -آسمان خراش ها- آپارتمان ها – ساختمان هاي تجاري – فروشگاه ها -بيمارستان ها

هیچ محصولی یافت نشد.