باتری

باتری

سلول یا یک پَک شیمیایی  تعریف کرد.

که در مواقع نیاز، می‌تواند انرژی شیمیایی را به به انرژی الکتریکی تبدیل کند. یک باتری با انجام واکنش‌هایی شیمیایی درون خود، انرژی شیمیایی موجود را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

مشخصات ساختاری

می‌تواند عمری بین چند ساعت تا چند هفته داشته باشد.این محصول یک منبع انرژی شیمیایی مستقل با توانایی تولید مقدار محدودی انرژی الکتریکی در موارد مورد نیاز است. برخلاف الکتریسیته معمولی که از طریق کابل از محل نیروگاه به منزل شما می‎رسد. باتری به آرامی (طی چند روز، هفته، ماه یا حتی سال) انرژی شیمیایی درون خود را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

هیچ محصولی یافت نشد.